7 תשובות
אצלי בבית ספר מקבלים נכשל בתעודה בשלח אם לא מביאים אישור רופא על ההיעדרות
לא, אבל זה מגבש רצח
לא
לא
לא, אצלי בבית ספר זה מוריד בציון אם לא באים אבל בכללי אפשר לא לבוא.