4 תשובות
שהוא רוצה את חברה שלך??
שואל השאלה:
כן
שואל השאלה:
מה עושים
מהה?? אמאלה תעזבי אותו, איזה מן חבר זה