3 תשובות
לעשות שב
ללמוד
לקרוא
לצייר
לאכול
לראות סרט
לאכול ליקריץ