8 תשובות
עליכם
עליכם
זה די תלוי בהקשר של המשפט. אפשר אליכם אבל זה מקבל משמעות אחרת
אנונימי
עליכם
יסתכלו לכיוונינו - אליכם
יסתכלו עלינו (בנו) - עליכם
עליכם
תלוי בהקשר, שניהם נכונים.
יסתכלו אלייך - יסתכלי לכיוון שלך.
יסתכלו עליך - יסתכלו ממש על הגוף שלך.