תשובה אחת
תשני חלק מהמילים
מילות קישור
ותשני את הסדר של המשפט