תשובה אחת
יש פה כמה ציטוטים יפים על זמן, לא צריך להסביר הם די פשוטים..