4 תשובות
לא בהתחלה, באמצע
לא.
הצגת הנושא + עמדה
טענה בעד
טענה נוספת בעד
טענת נגד + הפרכה
סיכום
שואל השאלה:
כאילו אם אפשר לכתוב אותה אחרי ההצגת נושא ועמדה
תראי בתכלס במציאות רוב המאמרים מתחילים בטענת נגד כי זה מעורר עניין
אבל אמורים להתחיל עם פתיחה ועמדה וביסוס ונימוקים ורק אז טענת נגד והפרכה