תשובה אחת
לעשות תזכורת בטלפון כל חצי שעה או שעה ולשתות כמה לגימות כל פעם