2 תשובות
ראיתי את השאלה הקודמת שלך אז.. לדעתי תשלח לו הודעה שאתה לא יכול היום בסוף , עדיף שתודיע לו את זה מעכשיו מאשר שחצי שעה לפני הוא ישלח לך הודעה אם אתה בא וםתאום תגיד לו לא, תן לו זמן מראש
תגיד לו שאתה לא יכול היום.. אולי אפילו תמציא משהו ותגיד שאתה לא יכול בגלל ההורים או משהו כזה.