9 תשובות
תמיד תהיה לצערי :(
כמובן. תסתכל זה קורה אפילו בארץ. לאנשים קשה לקבל אנשים שהם שונים מהם
ברור
בטח
בוודאי, זה קורה מסביבנו כל הזמן.
אכן לצערנו
יותר מדי לצערי,