3 תשובות
לדבר איתו על מה שאת מרגישה
שואל השאלה:
דברנו כמה פעמים זה עוזר לזמן קצר
אנונימית
תדברו שוב ותבהירי שלא תשארי איפה שלא טוב לך ושלא ייקח אותך כמובן מאליו
לכל דבר יש השלכות