2 תשובות
לדבר איתו על מה שאת מרגישה
תדברו שוב ותבהירי שלא תשארי איפה שלא טוב לך ושלא ייקח אותך כמובן מאליו
לכל דבר יש השלכות