6 תשובות
מותר לעשות הכל זה יום רגיל
רק להדליק נרות חנוכה בערב
מותר לעשות הכל בחנוכה זה כמו יום רגיל רק שמדליקים נרות חנוכה בערב
מותר לעשות הכל בחנוכה, זה כמו כל יום רגיל.
חנוכה זה כמו יום חול רגיל, מותר לעשות הכל רגיל.
לטוס לחול, אם זה לא בשביל לישא אישה או לרפואה זה בעיה.
חול המועד יש בסוכות ובפסח וחול המועד מתחיל ביום שאחרי החג הראשון למשך 6 ימים ואז ביום השביעי יש עוד חג אחרון, ובסוכות זה למשך 7 ימים וביום השמיני החג האחרון
מותר לעשות הכל. רק מדליקים בערב חנוכיה ומברכים
אין איסור מלאכה בימי חנוכה, אבל נשים נוהגות שלא לעשות מלאכה (כביסבות וכדומה) חצי שעה מזמן הדלקדת נורת חנוכה. בנוסף לכל, ימי חנוכה אסורים בהספד ובתענית.
לצאת לחוץ לארץ, אם זה לא בשביל לשאת אשה, פרנסה וללמוד תורה - זה אסור כמו בשאר ימות השנה.