2 תשובות
לא משהו הם לא מגיעים לפשרה
קראתי עכשיו בוואלה שהגיעו לפשרות בנושאים מסויימים