תשובה אחת
I cant go because I am going to take a blood test