תשובה אחת
לשאול אותו שאלות על עצמו ומה חדש ואיך הוא מרגיש רק לא חופר מידי
באותו הנושא: