תשובה אחת
הם דואגים לך
ככה הם גם אצלי
תגידי להם חאלס ושעם יהיה לך חבר הם הראשונים שידעו