4 תשובות
כל שנה יש אזכרה
בטח שכן
יש אזכרה בכל שנה אז...כן
כל שנה יש