4 תשובות
תשאלי אותו
שואל השאלה:
מתביישת לשאול
אנונימית
כשנהייתם חברים הוא אמר לך? מתישהו?
שואל השאלה:
לא
אנחנו רק שבועיים וחצי ביחד
אנונימית