3 תשובות
לרווחה
שואל השאלה:
איך הרווחה תעזור כאן
אנונימית
אם תסבירו להם את המצב הם יעזרו