4 תשובות
מה
שאלות עקיפות
שאלות פתוחות לא שאלות שהתשובות אליהן זה כן ולא אלא שאלה שהוא יצטרך לספק לך תשובה
אנונימית