2 תשובות
אגן זו שאלה אשכרה טובה
אנונימית
מה זאת אומרת? תן דוגמאות.