תשובה אחת
1:4
כשאחת מהספרות מגיעה ל1 או עד כמה שאפשר לצמצם ויצאו מספרים שלמים