8 תשובות
בזהב
כסף
גם וגם תלוי
כסף
כסף חד משמעית
כסף