3 תשובות
ראשי מורד/מושט למטה
שואל השאלה:
אפשר לומר "וראשי מורקן מטה"?
אנונימית
מורכן למטה^