3 תשובות
שיהיה טוב לכל משפחתי ואוהביי
שתיהיה לי המשכיות ומשפחה גדולה ומאושרת
למות נקודה