10 תשובות
למראה
מראה
מראה
מראה.
מראה
מצלמה מעוותת
מראה
מראה שעל הקיר
עם זה מצלמה של אייפון אז כבר לא משנה מה עדיף
אנונימית
המצלמה לא מצלמת את האמת היא מעוותת את המציאות עם פילטרים וזה