תשובה אחת
בתור מישהו שיש לו אופנוע אל תלך הוא צריל להתרגל אליו לפני שהוא מסיע מישהו