23 תשובות
171 ו15
1.56
14
173,14
14
1.67/66
1.73 בן 15
14 ומשהו
1.68 או 69
מטר חמישים ומשהו ו14
13
1.54 אוףף
אנונימית
מטר ובמבה ובת 70
1.65 בן 19
אנונימי
1.73/4
בת 16
1.85
16
גיל 15.5
גובה 1.77
14
167
180 גיל 17 וחצי
1.9 18