4 תשובות
הן לא קיבלו
אנונימי
1900 ומשהו
הזכות הראשונה הייתה הזכות להצביע בבחירות בזכות מישהי
על איזה זכויות אתה שואל? הן לא קיבלו את כל הזכויות בבת אחת וזה גם שונה ממקום למקום.
לא זכור לי שהן קיבלו.