7 תשובות
באזורים מסויימים כן
בכל הארץ לא
אני אצל המשפחה שלי בנתניה ולא יורד פנ
אצלי יש עכשיו גשם מטורף
לא בכל הארץ
לא בכל מקום..
אני גרה בצפון ויש שמש בחוץ