תשובה אחת
אם אין לך אופי קשוח ואדיש באופן טבעי אז אל תנסה, זה סתם יפגע בה וכנראה יגרום לך להראות מטופש.