תשובה אחת
ממ אני 1.85 ואני מעדיף נמוכות כאילו 1.65 ומטה