9 תשובות
בשמו
שואל השאלה:
שם מלא כאילו?
אנונימי
תלוי אם דיברנו לפני
אבל כנראה בשם שלו
אנונימית
בשם שלו
בשם הפרטי שלו.
בשם שלו פשוט
את חכולה לשאול אותו איך הוא קורא לך ותפתחו שיחה על זה
השם שלו
בשם שלו?