2 תשובות
משחזרים.
לשלוח סיסמה חדשה למספר טלפון/אימייל שהאינסטנגרם מחובר עליו
אני כל יומיים בערך שוכחת ושולחת לי סיסמה חדשה לטלפון או לאימייל