3 תשובות
שיש לו זיכרון טוב
שהוא מגלה בך עניין
זיכרון טוב