8 תשובות
אני לא רוצה להיות כשאהיה גדול
לטייל בעולם לעבור מהחרא מקום הזה פה
עכשיו?
להישאר חי

אני לא חושב על העתיד כל כך..
לעשות כיף
רקדנית
להפליץ
לראות כמה שיותר מקומות ובמקצוע שיהיה נגיש גם בחול ושיעניין אותי כמובן