תשובה אחת
כי אייפון זה טלפון יקר ובאסה לאבד אותו/שהוא יגנב