תשובה אחת
תגיבי לו על סטורי או משהו ומשם תזרימי את השיחה