5 תשובות
איך את רותה לרשום את זה במשפט? כאילו איפה המשך המשפט?
אנונימית
רוצה*
אנונימית
שואל השאלה:
זה המשפט פשוט
כשהוא מנגן בגיטרה
אנונימית
שואל השאלה:
כי הכותרת זה איזה דברים את אוהבת שהוא עושה
אנונימית
When he plays guitar