4 תשובות
לא...
אלא אם תתחילי לדחוף את כולו לפה, זה יהיה מוזר.
אני מציע לחתוך אותו לחתיכות ולאכול
תחתכי אותי ותאכלי