3 תשובות
גם אני לא מבינה.
אני ואמא שלי תמיד היינו אומרות שהוא נראה טוב.
אבאל'ה גם אני לט הבנתיי