תשובה אחת
מטרות זה דברים שאתה מציב לעצמך ומגיע אליהם,
יעדים זה לרוב מדבר לטווח יותר ארוך,
למשל,אני אסיים שנה ואז אגיע לככה וככה דברים.
ErO