11 תשובות
2
2
7
אנונימית
0
מה זה אומר עליי?
שאני אפס