2 תשובות
כי הוא לא הבין למה בכית שיש לו חדשה
כנראה הוא היה בטוח שאת לא מעוניינת בקשר הזה וזה לא כואב לך שנפרדתם
הלכך ובהתאם לזאת הוא הביע תמיהה כאשר שמע שבכית