5 תשובות
am זה כל השעות שבין 12 בלילה ל-12 בצהריים, pm זה כל השעות שאחרי 12 בצהריים עד 12 בלילה...:)
am - בוקר
pm - לילה
אנונימי
AM בוקר PM לילה יעני PM זה המספרים אחרי 12
AM
AHREI MIDNIGHT
PM
PI, HACE TIPA OD REGE MIDNIGHT.
am - כל השעות מ-12 בלילה עד 12 בצהריים
pm- כל השעות מ12 בצהריים עד 12 בלילה