3 תשובות
טלפון זה לבית ופלאפון זה נייד
טלפון הוא טלפון בית, פלאפון הוא מכשיר נייד.
פלאפון זה שם גנרי לטלפון.