5 תשובות
אותו דבר
אין כ"כ הבדל.
צומי זה כשאתה דורש את זה תשומת לב זה כשלא נוח לך לקבל את זה
אין הבדל
צומי זה שאתה רוצה בכוח את התשומת לב