2 תשובות
1000 מל = 1 ליטר
ליטר = קילו
100 מל כפול 10 שווה ליטר
100 מל כפול 10 שווה לקילו
שווה ל14 כפות