תשובה אחת
סבבה מה איתך או מה עושה או ברוך אשם איך אצלך