8 תשובות
בין המאתיים לשלוש מאות
200-300 שקל
200-300 כזה
200 אצלי:)
בנייה 240
250 בתל אביב
200 אצלי